Thumb
 
a) Kapasite Raporu

Kapasite Raporu, Esnaf ve Sanayi Odalarına kayıtlı üretici/imalatçı işletmelerin, üretim konularını, bir yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine teçhizat ve kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri, yarı mamül ve mamül girdiler ile sermaye ve istihdam bilgileri konuları içeren bir rapordur.
Yatırım Teşvik Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Kullanılmış makine izni, Gözetim belgesi ve benzeri işlemler için, şirket ile ilgili bilgiler kapasite raporundan temin edilmesi tercih edilmekte ve kapasite raporlarının mevcut olması şart olmaktadır.

Raporun düzenlenmesi için başvurunun eksiksiz ve doğru yapılması alınacak destek ve teşvikler için elzem nitelikte olup, danışan firmalarımıza müracaat aşamasında ve süreç kapsamında destek vermekteyiz.

 
b) Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yerli malı belgesi alan tüm firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı getirilmiş olup, fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50’si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanacaktır.

Belge alımında danışan firmalarımıza müracaat aşamasında ve süreç kapsamında destek vermekteyiz.

 
c) Destek Yönetim Sistemi (DYS) Başvuruları

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir. Danışan firmalarımıza müracaat aşamasında ve süreç yönetiminde destek vermekteyiz.

 
d) Sanayi Sicil Belgesi

Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. Kapasite Raporuna bağlı olarak Sanayi Sicil Belgesinin başvurunun eksiksiz ve doğru yapılması hususunda danışan firmalarımıza müracaat aşamasında ve süreç kapsamında destek vermekteyiz.