Thumb
 
a) Dahilde İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı :

İhrac etmek taahhüdü ile satın alınan hammaddelerde Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemeden Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ithalat yapılabilen bir teşvik sistemidir. Yine yurt içinden yapılacak hammadde alımlarında KDV istisnası uygulanır. Bu kapsamda ihracatçıya Dahilde İşleme İzin Belgesinin alınması ile belgenin kapanmasına kadar danışmanlık hizmeti sunabilmekteyiz. Belge süresinin bitimine yakın ihracat taahhütleri ile ilgili riskleri bildirmek ve belgenin yönetimi bizim sorumluluğumuzdadır.

 
b) Hariçte İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı :

Hariçte İşleme Rejimi, Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan eşyanızı daha ileri bir dönemde işlenmek, tamir edilmek ya da yenilenmek üzere geçici olarak yurtdışına gönderip ve bu ürünleri tekrar ülkemize getirmek istediğimizde ithalat vergilerinden tam ve kısmı muafiyet sağlayan bir teşvik sistemidir. Bu kapsamda belgelendirmelerin yapılması, sürecin yönetilmesi ve belgenin kapatılmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 

c) İhracat Kredileri Proje Danışmanlığı :

İhracat yapan ya da ihracat yapma aşamasında olan firmaların Eximbank’ın sunduğu avantajlı kredilerden faydalanabilmesi için hem belli kriterleri yerine getirmesi gerekir hem de ciddi bir çalışma gerektirir.
 

Türk Eximbank Kredileri Nelerdir ?

Türk Eximbank’in ihracatçılara üç ana başlık altında sağladığı krediler genel hatları ile şu şekilde sıralanıyor:

Kısa Vadeli İhtiyaç Kredileri
 1. Reeskont Kredisi

 2. KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi İhracata Hazırlık Kredisi

 3. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

 4. Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi Sevk Öncesi İhracat Kredisi


Orta-Uzun Vadeli İhtiyaç Kredileri
 1. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

 2. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi İhracat Alacakları İskonto Programı

 3. Marka Kredisi

 4. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi

 5. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi Özellikli İhracat Kredisi

 6. Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı


Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
 1. Turizm Kredisi

 2. Uluslararası Nakliyat Pazarlama KredisiDöviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

 3. Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

 4. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Eğer firmanızın Eximbank ihracat kredileri ile ilgili tüm işlemlerinin zahmetsizce ve hızlı şekilde ilerlemesi için ihracatçıya danışmanlık hizmeti veriyoruz.