Thumb
 

Vergi mevzuatı diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de çok sık değişmektedir. Bu durum vergisel risklere neden olmakta, vergi mükellefleri bazı cezalar ile karşılaşabilmektedirler. Kaldı ki vergi indirimleri, bazı muafiyet ve istisnaların kullanılmaması, teşviklerin kaçırılması gibi sonuçlar da karşımıza çıkmaktadır.
İşletmeniz için vergi indirimlerinin zamanında ve doğru yapılması, istisna ve muafiyetlerinin kaçırılmaması, avantajlardan zamanında ve eksiksiz faydalanılması ancak profesyonel bir hizmet almak ile mümkündür.


Vergi Danışmanlığı Hizmetimiz Neyi Kapsar?
  1. Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan gelir/kurumlar vergisi indirimi KDV istisnaları

  2. Gümrük Vergisi Muafiyetleri

  3. İthalattan kaynaklı diğer vergi muafiyet ve istisnalar

  4. Dahilde İşleme İzinleri kapsamında istisna ve muafiyetlerSGK İşçi ve işveren hissesi muafiyetleri

  5. Yurt dışında şirket, şube veya temsilcilik kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.