Thumb
 

Türkiye’de yatırım teşvikleri bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, gelişmekte olan ve az gelişmiş bölgelerde yatırımları ve istihdamı

arttırmak amacıyla devlet tarafından sağlanan desteklerdir.

Bu kapsamda teşvik edilecek yatırımlar destek verilecek sektörler bölgesel gelişmişlik düzeyine göre belirlenir. Yatırım teşviklerinde devlet, alacaklarından feragat etmek suretiyle yatırımcıları destekler.

Bu desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcılar Yatırım Teşvik Belgesine ihtiyaç duyarlar. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın nerede ve hangi asgari düzeyde yapılacağı ve yatırımcının hangi desteklerden yararlanacağını gösteren resmi bir belgedir.

 
Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?
 1. Şahıs İşletmeleri (Gerçek Kişiler) Adi Ortaklıklar
 2. Sermaye Şirketleri
 3. İş Ortaklıkları
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşları
 5. Kooperatifler
 6. Dernek ve Vakıflar
 7. TTK’ya göre kurulmuş yabancı sermayeli işletmeler

 

Yatırım Teşvik Belgesi Neyi Kapsar?
 1. Yatırım Planının oluşturulması
 2. Yetkilendirme süreçleri
 3. Yatırımın projelendirilmesi
 4. Teşvik Belgesinin alınması
 5. Teşvik Revizelerinin yapılmasıYıllık raporlamalar
 6. Tamamlama vizesinin alınması ile Teşvik Belgesinin kapatılması
Thumb
 
 
Yatırım Teşvik Belge Türleri

GENEL

 1. KDV istisnası
 2. Gümrük vergisi muafiyeti
 3. KDV iadesi

BÖLGESEL

 1. KDV istisnası
 2. Gümrük vergisi muafiyeti
 3. Vergi indirimi
 4. Sigorta primi işveren hissesi desteği
 5. Sigorta primi desteği
 6. Faiz desteği
 7. Yatırım yeri tahsisi
 8. Gelir vergisi stopajı desteği
 9. KDV iadesi

ÖNCELİKLİ

 1. KDV istisnası
 2. Gümrük vergisi muafiyeti
 3. Vergi indirimi
 4. Sigorta primi işveren hissesi desteği
 5. Faiz desteği
 6. Yatırım yeri tahsisi
 7. KDV iadesi

BÜYÜK ÖLÇEKLİ

 1. KDV istisnası
 2. Gümrük vergisi muafiyeti
 3. Vergi indirimi
 4. Sigorta primi işveren hissesi desteği
 5. Yatırım yeri tahsisi
 6. KDV iadesi

STRATEJİK

 1. KDV istisnası
 2. Gümrük vergisi muafiyeti
 3. Vergi indirimi
 4. Sigorta primi işveren hissesi desteği
 5. Faiz desteği
 6. Yatırım yeri tahsisi
 7. Gelir vergisi stopajı desteği
 8. KDV iadesi
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri

VERGİSEL

KDV istisnası, Gümrük Vergisi, Gelir/Kurumlar Vergisi.

İSTİHDAM

SGK Primleri, Gelir Vergisi Stopajı, Nitelikli Personel Desteği.

YATIRIM YERİ

49 Yıllığında Hazine Arazilerinde Yatırım Yeri Tahsisi.

FİNANSMAN

Faiz/Kar Payı Destekleri, Finansal Kiralama Teşvikleri.

HARÇ MUAFİYETİ

Çok Sayıda Önemli Vergi ve Harçtan Muafiyet.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Desteklenen Yatırım Türleri

KOMPLE YENİ YATIRIMLAR

TEVSİ YATIRIMLAR

MODERNİZASYON YATIRIMLARI

ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME YATIRIMLAR

Yatırım Teşvik Belge Türleri
Thumb